Boechari Boek 1

Volume 1, Boek 1, Nummer 2:

Verteld door ‘Aïsja:

Al-Harith bin Hisjaam vroeg Allah’s Apostel “O Allah’s Apostel! Hoe is de Goddelijke Inspiratie aan u geopenbaard?” Allah’s Apostel antwoordde: “Soms wordt het (geopenbaard) als het ringen van een bel, deze vorm van Inspiratie is het hardste van alle en daarna gaat deze toestand over nadat ik begrepen heb wat geïnspireerd is. Soms komt de Engel in de vorm van een man en praat tegen mij en ik begrijp wat hij zegt.” ‘Aïsja voegde eraan toe: Voorwaar ik zag de Profeet zijnde Goddelijk geïnspireerd op een erg koude dag en merkte op dat het zweet van zijn voorhoofd afdruppelde (toen de Inspiratie over was).

Volume 1, Boek 1, Nummer 3:

Verteld door ‘Aïsja:


Toen keerde Allah’s apostel terug met de Inspiratie en met een hevig kloppend hart. Toen ging hij naar Chadieja bint Choewailid en zei: “Bedek mij! Bedek mij!” Ze bedekten hem totdat zijn angst voorbij was en daarna vertelde hij haar alles wat er gebeurd was en zei: “Ik ben bang dat er iets met me zal gebeuren.” Chadieja antwoordde: “Nooit! Bij Allah, Allah zal je nooit te schande maken. Je onderhoudt goede banden met je vrienden en verwanten, helpt de armen en berooiden, je gasten ontbreekt het aan niets en je staat degenen bij die door rampspoed worden getroffen en jouw hulp verdienen.”


Boechari index