Boechari Boek 10

Volume 1, Boek 10, Nummer 504. Verteld door Ibn Mas’oed:

Een man kuste een vrouw (onwettig) en ging toen naar de Profeet en informeerde hem. Allah openbaarde:
Houd het gebed aan de twee uitersten van de dag en gedurende de eerste uren van de nacht. (dat wil zeggen de vijf verplichte gebeden.) Voorzeker, goede werken verdrijven kwade werken. (11: 114). De man vroeg Allah’s Apostel: “Is het voor mij?” Hij zei: “Het is voor al mijn volgelingen.”


Boechari index