Boechari Boek 11

Volume 1, Boek 11, Nummer 578:

Verteld door Ibn Oemar:

Toen de moslims te Medina arriveerden, waren zij gewend zich te verzamelen voor het gebed en schatten de tijd in om dit te doen. In die dagen was de praktijk van adzaan nog niet geïntroduceerd. Op een dag bespraken zij het. Sommigen stelden het gebruik van klokken voor zoals de christenen, anderen een trompet zoals de hoorn die de joden gebruikten, maar Oemar stelde voor dat een man (het volk) voor de gebeden zou moeten roepen; dus gebood Allah’s Apostel Bilaal om op te staan en de adzaan uit te voeren.

Volume 1, Boek 11, Nummer 582:

Verteld door Aboe Hoeraira:

Allah’s Apostel zei: “Wanneer de adzaan wordt uitgesproken, gaat satan ervandoor en laat winden met geluid tijdens zijn vlucht om niet de adzaan te horen. Wanneer de adzaan voltooid is, komt hij terug en gaat er opnieuw vandoor wanneer de Iqama (2e oproep) wordt uitgesproken en bij zijn voltooien komt hij opnieuw terug totdat hij in het hart van de persoon fluistert (om zijn aandacht van zijn gebed af te leiden) en doet hem dingen herinneren die hij niet kon herinneren voor het bidden en dat doet hem vergeten hoeveel hij gebeden heeft.”

Volume 1, Boek 11, Nummer 583:

Verteld door ‘Abdoel Rahman:

Aboe Sa’id Al-Choedri vertelde mijn vader: “Ik zie u als schapen en de wildernis. Dus wanneer u met uw schapen of in de wildernis bent en u wil de Adzaan uitspreken voor het gebed, verhef uw stem, want wie de Adzaan hoort, zij het een menselijk wezen, een djinn of enig ander schepsel, zal een getuige zijn voor u op de Dag der Opstanding.”Aboe Said voegde eraan toe: “Ik hoorde het (deze vertelling) van Allah’s Apostel.”

Volume 1, Boek 11, Nummer 624:

Verteld door Aboe Hoeraira:

Allah’s Apostel zei: “Terwijl een man onderweg was, zag hij een doornige tak en verwijderde het van de weg en Allah werd blij door zijn daad en vergaf hem voor dat.” Daarna zei de Profeet: “Er zijn vijf type martelaars: Degene die aan een plaag sterft, degene die sterft aan een buikziekte, degene die sterft aan verdrinking, degene die levend begraven wordt en sterft en degene die sterft in Allah’s zaak.” (De Profeet zei verder: “Als de mensen de beloning wisten voor het uitspreken van de Adzaan en voor het staan in de eerste rij (in gemeenschappelijk gebed) en geen andere manier ervoor vonden om het te verkrijgen behalve door loten te trekken, moeten zij zo doen, en als zij de beloning wisten voor het vroeg aanbieden van het Dzoehrgebed (op zijn gezette tijd), zouden zij erom rennen en als zij de beloning wisten voor gemeenschappelijke ‘Isjaa’ en Fadjrgebeden, zouden zij deze bijwonen zelfs als zij moesten kruipen’)

Volume 1, Boek 11, Nummer 662:

Verteld door Anaas:

De Profeet zei: “Luister en gehoorzaam (uw baas) zelfs als een Ethiopiër wiens hoofd als een rozijn is uw baas wordt gemaakt.”

Volume 1, Boek 11, Nummer 688:

Verteld door Aboe Hoeraira:

De Profeet zei: “Martelaren zij degenen die sterven vanwege verdrinken, plagen, een buikziekte, of door levend begraven te worden door een instortend gebouw.” Daarop voegde hij toe: “Als de mensen de beloning voor het Dzoehrgebed in zijn vroegste tijd wisten, zouden zij erom rennen. Als zij de beloning voor de ‘Isja’ en de Fadjr-gebeden in wisten, zouden zij erbij zijn zelfs als zij moesten kruipen. Als zij de beloning wisten voor de eerste rij, zouden zij ervoor lootjes trekken.”Boechari index