Boechari Boek 34

Volume 3, Boek 34, Nummer 297:

Verteld door Aïsja:

Toen de laatste verzen van soera Al-Baqarah werden geopenbaard, reciteerde de Profeet hen in de moskee en proclameerde de handel van alcohol als illegaal.

Volume 3, Boek 34, Nummer 420:

Verteld door Aboe Hoeraira:

De Profeet zei: “De Profeet Abraham emigreerde met Sara en betrad een dorp waar er een koning of een tiran was. (De koning) was verteld dat Abraham (het dorp) binnengetreden was vergezeld door een vrouw die één van de meest charmante vrouwen was. Dus, de koning liet Abraham komen en vroeg: ‘O Abraham! Wie is deze vrouw die u vergezeld?’ Abraham antwoordde: ‘Zij is mijn zuster (dat wil zeggen in religie).’ Daarna keerde Abraham naar haar terug en zei: ‘Weerspreek niet mijn stelling, want ik heb hen geïnformeerd dat u mijn zuster bent. Bij Allah, er zijn geen ware gelovigen op dit land behalve u en ik.’ Daarna stuurde Abraham haar naar de koning.Toen de koning naar haar ging, stond zij op en verrichte wassing, bad en zei: ‘O Allah! Als ik in U en Uw Apostel geloofde, en mijn schaamdelen bewaard had van iedereen behalve mijn man, dan laat deze heiden mij niet overmeesteren.’Waarop de koning in een stemming van opwinding viel en haar benen begon te bewegen. Ziende de toestand van de koning, zei Sara: ‘O Allah! Als hij zou sterven, zullen de mensen zeggen dat ik hem gedood hem.’ De koning herwon zijn macht, en bewoog zich naar haar maar zij stond opnieuw op en verrichte de reiniging, bad en zei: ‘O Allah! Als ik in U en Uw Apostel geloofde en mijn schaamdelen bewaard had van allen behalve mijn man, dan laat deze heiden mij niet overmeesteren.’ De koning viel opnieuw in een stemming van opschudding en begon zijn benen te bewegen. Ziende die toestand van de koning, zei Sara: ‘O Allah! Als hij moet sterven, zullen de mensen zeggen dat ik hem gedood heb.’ De koning of twee of drie aanvallen, en na hersteld te zijn van de laatste aanval, zei hij: ‘Bij Allah! U hebt een satan naar mij gestuurd. Neem haar naar Abraham en geef haar Adjar.’ Dus kwam zij terug bij Abraham en zei: ‘Allah vernederde de heiden en gaf ons en slavenmeisje voor bediening.”

 

Verteld door Aïsja:

Toen de laatste verzen van soera Al-Baqarah werden geopenbaard, ging de Profeet naar buiten (uit zijn huis naar de moskee) en zei: "De handel van alcohol is illegaal geworden."


Boechari index