Boechari Boek 80

Volume 8, Boek 80, Nummer 718:

Verteld door 'Aisja:

Fatima en Al ‘Abbas kwamen tot Aboe Bakr, zoekend hun aandeel van het bezit van Allah’s Apostel, en op dat moment vroegen zij om het land te Fadak en hun aandeel van Chaibar. Aboe Bakr zei tegen hen: “Ik heb gehoord van Allah’s Apostel zeggend: ‘Ons bezit kan niet worden overgeeerfd, en wat we achterlaten moet worden besteed aan liefdadigheid, maar het gezin van Mohammed mag hun voorzieningen uit dit bezit nemen.” Aboe Bakr voegde eraan toe: “Bij Allah, ik zal niet de procedure verlaten die ik Allah’s Apostel zag volgen tijden zijn leven wat betreft bezit.” Daarom verliet Fatima Aboe Bakr en sprak niet met hem totdat zij stierf.

Volume 8, Boek 80, Nummer 719:

Verteld door ‘Aïsja:

De Profeet zei: “Ons bezit moet niet worden overgeërfd, en wat we achterlaten, moet worden besteed aan liefdadigheid.”


Boechari index