Boechari Boek 89

Volume 9, Boek 89, Nummer 256:

Verteld door Anas bin Malik:

Allah’s Apostel zei: “U moet luisteren naar uw regeerder en hem gehoorzamen, zelfs als hij een Ethiopische (zwarte slaaf) is wiens hoofd lijkt als een rozijn.”

Volume 9, Boek 89, Nummer 271:

Verteld door Aboe Moesa:

Een man omhelsde de islam en keerde daarna terug naar het jodendom. Moe’adh bin Djabal kwam en zag de man met Aboe Moesa. Moe’adh vroeg: “Wat is er met deze (man)?” Aboe Moesa antwoordde: “Hij omhelsde de islam en keerde daarna terug naar het jodendom.” Moe’adh zei: “Ik zal niet gaan zitten totdat ik hem gedood heb (aangezien het) het vonnis van Allah en Zijn Apostel is.

Volume 9, Boek 89, Nummer 325:

Verteld door ‘Abdoellah bin ‘Oemar:

Gezegd werd tot ‘Oemar: “Zul je je opvolger aanwijzen?” Oemar zei: “Als ik een kalief (als mijn opvolger) aanwijs is het waar dat iemand die beter was dan ik (dat wil zeggen Aboe Bakr) zo deed, en als ik de zaak onbeslist laat, is het waar dat iemand die beter was dan ik (dat wil zeggen Allah’s Apostel) zo deed.” Hierover prezen de mensen hem. ‘Oemar zei: “Mensen zijn van tweeën een: Of men wil graag het kalifaat overnemen of men is bang voor het aannemen van een dergelijke verantwoordelijkheid. Ik wens dat ik vrij kon zijn van zijn verantwoordelijkheid dat ik noch beloning noch vergelding zal ontvangen. Ik zal de last van het kalifaat in mijn dood dragen in mijn dood zoals ik dat doe in mijn leven.”

Volume 9, Boek 89, Nummer 326:

Verteld door Anas bin Malik:

Dat hij ‘Oemars tweede toespraak hoorde die hij afleverde toen hij op de preekstoel zat op de dag volgend op de dood van de Profeet. ‘Oemar reciteerde de Tasjahhoed terwijl Aboe Bakr stil was. ‘Oemar zei: “Ik wens dat Allah’s Apostel ons allen had overleefd, dat wil zeggen, de laatste was geweest (die stierf). Maar Mohammed is dood, Allah heeft niettemin het licht onder u gehouden waarvan u dezelfde leiding kan ontvangen zoals Allah Mohammed ermee leidde. En Aboe Bakr is de metgezel van de Allah’s Apostel. Hij is de tweede van de twee in de grot. Hij is de meest gerechtigde persoon onder de moslims om uw zaken te regelen. Daarom sta op en zweer trouw aan hem.”Sommigen hadden de eed van trouw al aan hem gezworen in de schuur van Bani Sa’ida maar de eed van trouw genomen door het publiek werd genomen op de preekstoel. Ik hoorde ‘Oemar tegen Aboe Bakr zeggen op die dag. “Bestijg s.v.p. de preekstoel,”en bleef erop aandringen dat hij de preekstoel besteeg waarop alle mensen trouw tot hem zworen.
Boechari index