Amerika, Moslims en Marteling


13 mei 2004: De rapporten en foto’s van Amerikaanse soldaten die Irakese gevangenen martelden hebben de wereld geschokt, en terecht. Er is absoluut geen rechtvaardiging voor het martelen van gevangenen. Het is tegen de internationale wetten en menselijke waarden. Als christenen veroordelen we alle daden van marteling, ongeacht wie dit gedaan heeft. De mensen die verantwoordelijk zijn voor deze vreselijke daden moeten gestraft worden.

Het maakt niet uit dat deze gevangenen schuldig waren aan enige vorm van misdaad of niet. Er is geen rechtvaardiging voor wat deze Amerikaanse soldaten gedaan hebben. Als hun schuld wordt vastgesteld in een gerechtshof zullen ze een gepaste straf moeten krijgen. Echter, marteling is onacceptabel.

Enkele dagen nadat rapporten van de martelingen in Irakese gevangenissen publiek gemaakt werden, hakte een militante moslimgroepering het hoofd af van Nicholas Berg, een Amerikaanse burger (niet een soldaat of iemand die betrokken is in gevechten) en publiceerden de video van zijn executie. Echter, enkele weken eerder, werden verschillende andere Amerikaanse burgers met opzet vermoord en werden hun lichamen publiekelijk door de straten gesleept.

Zonder enig voorbehoud veroordeelt Answering Islam het martelen van gevangenen door Amerikaanse soldaten of wie dan ook voor deze zaak. We eisen dat de schuldigen gestraft worden voor deze vreselijke daden.

Laat mij echter nog enkele relevante vragen stellen: Zullen moslims ook het martelen en verminken van niet-moslims door de moslimmilities veroordelen? Zullen ze vragen om een zware straf voor de schuldigen, niet alleen Amerikanen, maar ook de moslims die deze misdaden begaan? Zullen moslims net zoals Amerika dat nu de gebeurtenissen onderzoekt en de schuldigen voor een rechtbank sleept, ook alles doen wat ze kunnen zodat onder hen hetzelfde gebeurt?

De laatste vraag die zeker de meest pijnlijke is: Zullen moslims bereid zijn alle martelingen en verminkingen te veroordelen ongeacht wie het slachtoffer is en wie de verantwoordelijke is? Zullen moslims in het bijzonder ook de martelingen en verminkingen veroordelen die gepleegd werden onder het directe commando van Mohammed, de profeet van islam? De artikelen over Mohammeds rol in The dead of the Uraynians (de dood van de Oerainiërs) en The dead of Kinana (de dood van Kinana) presenteren een gedetailleerd verslag van deze incidenten, zoals gerapporteerd in moslimbronnen.

Het bleef echter niet bij deze incidenten. Marteling, verminking en vernedering werden steeds opnieuw gepleegd door moslims in de geschiedenis van de islam zowel gericht tegen moslims als niet-moslims. En deze werden niet alleen gepleegd door enkele radicale fanatiekelingen, maar ook door de spirituele en politieke leiders van de moslimgemeenschap. Raadpleeg het werk van Sir William Muir eens: The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall - From Original Sources voor details.

Of moslims wel of niet de martelingen gepleegd door hun medemoslims net zo veroordelen als marteling gepleegd tegen moslims en of zij wel of niet de martelingen die op commando van Mohammed zelf gepleegd zijn veroordelen, wij eisen dat de martelingen gepleegd tegen mensen die onder de ‘zorg’ van Amerika staan een gepaste straf krijgen. Zelfs als moslims hun martelingen willen rechtvaardigen is er nog geen rechtvaardiging voor de vertegenwoordigers van een vrije en democratische maatschappij om ook maar iemand te martelen.

Echter als moslims niet bereid zijn deze misdaden tegen de menselijkheid in hun eigen geschiedenis te veroordelen, zowel in het verleden als in het heden, inclusief de misdaden begaan onder de verantwoordelijkheid van Mohammed, zullen hun veroordelingen van dezelfde daden, gepleegd door Amerikanen, hol klinken en niets meer dan hypocrisie zijn. Dit is een zaak van morele integriteit.

Als u een moslimlezer bent hebt u zeker het recht boos te zijn over de schending van mensenrechten en de eer van deze Irakese gevangenen. Maar als u dit absoluut onaanvaardbaar vindt dan zou u eens moeten nadenken of u al dan niet deel wilt uitmaken van een religie die gesticht is door iemand die in meer dan één gelegenheid de opdracht gaf zijn vijanden te martelen en wiens leven door de koran tot rolmodel is verklaard voor iedere gelovige van de islam.

Jochen Katz

Lees verder: Islam and beheading