Twee gezichten, EEn islam

Wat iedereen over de islam dient te weten

Auteur: Koen Raadt
Jaar: 2002
Uitgever: Johannes Multimedia, DoornISBN 9789057982385, 4e druk, 64 pagina’s, € 4,95

Deze brochure van 64 pagina's is bedoeld om al degenen die met de islam geconfronteerd worden op compacte wijze te informeren over het ontstaan van de islam; het wezen van de islam, en de dynamiek van de islam, zowel voor haar aanhangers als voor de ‘ongelovigen’.

Vrijwel dagelijks maken de politiek en de media ons duidelijk dat

Onbegrip en gebrek aan kennis over de islam vergroten bij velen een gevoel van dreiging en onzekerheid. De niet-moslims gaan bij hun benadering van de moslim-medelanders uit van Westerse denkwijzen over democratie, vrijheid van geweten en godsdienst en wat men bedoelt met woorden als ‘vrede’. De moslims in ’t algemeen en het aan invloed toenemende ‘islamisme’ in ’t bijzonder hebben een geheel andere woordenschat die hun denken en daarmee ook houding tegenover begrippen als ‘dialoog’ en ‘integratie’ bepaalt.

Voor de meeste van ons is het ondoenlijk om alle boeken en geschriften die over de islam verschijnen en zijn verschenen, te schiften en te lezen. Vandaar deze brochure om al degenen die met de islam geconfronteerd worden (en wie is dat niet?) op compacte wijze te informeren over

Wanneer het gaat om integratie van allochtonen, is vaak sprake van een onterecht en naief optimisme. Zo wordt gewezen op de geleidelijke en succesvolle wijze waarop Joden, Hugenoten, Molukkers en Surinamers zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Waarom zou dit dan nu met de moslims niet opnieuw lukken? Waarop de tegenvraag gesteld moet worden: Kan het niet zijn dat dit optimisme aangaande de integratie van moslims in een Westerse cultuur ongegrond is? Op die manier beoogt deze brochure een bijdrage te geven aan de zo noodzakelijk geachte maatschappelijke discussie over de integratie en haar grenzen.

Zie hier voor meer.


Boeken