Islam & Vrede

Inleiding

In Semitische talen worden veel woorden gevormd door verschillende klinkers tussen de drie oorspronkelijke medeklinkers te plaatsen, bijvoorbeeld “iSLaM” en “SaLaM” zijn twee afleidingen van SLM. Betekent dit dat ze ook met elkaar verbonden zijn in hun betekenis?

In Romaanse en Germaanse talen worden geen klinkers veranderd, maar worden voorvoegsels en achtervoegsels toegevoegd aan het stamwoord. Bijvoorbeeld, “liefde” kan gezien worden als een stamwoord, dat dan de basis is voor verschillende bijvoeglijke naamwoorden, zoals “liefdevol” en “liefdeloos”; beide komen van dezelfde stam, maar betekenen duidelijk het tegenovergestelde. “Typisch” en “atypisch” komen beide van hetzelfde stamwoord maar betekenen opnieuw het tegenovergestelde. Nu is Engels niet de standaard waaraan je het Arabisch moet afmeten, maar dit voorbeeld heeft ten doel het onderstaande artikel te verduidelijken aan diegenen die geen Arabisch spreken. Ik hoop dat het behulpzaam is.

Het onderstaande artikel is een vertaling van het Arabische origineel


Moslimpropagandisten leveren deze dagen buitengewone krachtinspanningen om het imago van de islam te veranderen door de islam te herintroduceren in de Westerse maatschappij als een religie die vrede verkondigt en geweld verwerpt. Eén van de nieuwe theorieën die ze proberen te verkopen is dat de naam van hun religie, de islam, de betekenis van ‘vrede’ inhoudt, wat in het Arabisch salam is. De grond voor hun theorie is dat beide woorden in de Arabische taal afgeleid zijn van dezelfde stam!

Hoewel het mogelijk is diegenen te misleiden die geen Arabisch spreken of niet veel van de islam afweten, misleidt dit soort propaganda niemand die de Arabische taal en de leringen van de islam kent, een religie die gesticht werd door geweld en nog steeds gelooft in geweld als principe en levensstijl. De relaties tussen moslims onderling en tussen hen en alle andere natiën is altijd gebaseerd geweest op terreur en is dat nog steeds. Islam en salam zijn twee strijdige woorden die niet in overeenstemming zijn, niet in naam noch in inhoud.

Om de betekenis van een bepaald woord in het Arabische woordenboek te vinden is het essentieel te zoeken naar het drieletterig infinitief werkwoord dat de stam wordt genoemd. Veel woorden kunnen dezelfde stam hebben maar hoeven niet noodzakelijkerwijs ook maar enige overeenkomst in hun betekenis te hebben. Het woord islam, dat onderwerping betekent, is afgeleid van het woord Salama. Zo ook het woord salam dat ‘vrede’ betekent en zo ook het werkwoord Salima dat ‘gered worden of ontsnappen van gevaar’ betekent. Eén van de afleidingen van het infinitief Salama betekent ‘de beet van een slang’ of ‘het looien van het leer’. Dus, als het woord islam iets te maken heeft met het woord salam, dat wil zeggen‘vrede’, betekent dit dan ook dat het betrekking moet hebben op ‘de beet van een slang’ of ‘het looien van leer’?

Mohammed stuurde brieven naar koningen en leiders van omliggende landen en stammen, hen uitnodigend om zich over te geven aan zijn autoriteit en in hem te geloven als de boodschapper van Allah. Hij beëindigde zijn brieven altijd met de volgende twee woorden: “Aslem, Taslem!”. Hoewel deze twee woorden afgeleid zijn van hetzelfde infinitief Salama dat de stam is van salam, dat wil zeggen ‘vrede’, impliceert geen van beide de betekenis van ‘vrede’. De zin betekent ‘geef u over en u zult veilig zijn’, of met andere woorden ‘geef u over of zie de dood in ogen’. Dus waar is de betekenis van ‘vrede’ in een religie die dreigt mensen te doden als ze zich niet onderwerpen?  

Aan de andere kant staan de koran en andere islamitische boeken als de ahadith en de Sirat, dat wil zeggen: Het leven van Mohammed, vol met bewijs dat als het niet door geweld was geweest, de islam vandaag de dag niet bestaan zou hebben. Een goed voorbeeld om te noemen is De oorlogen van Al-Riddah, dat wil zeggen ‘de oorlogen tegen de afvalligen’, die onmiddellijk na de dood van Mohammed begonnen. Zich bevrijd voelend door de verdwijning van de sterke huiveringwekkende leider Mohammed, kwamen de stammen die gedwongen waren tot het aannemen van de islam, in opstand en begonnen de één na de ander te deserteren en te weigeren de belasting te betalen die hen opgelegd werd door de regering van de profeet. Als antwoord op de revolutie, gaf de eerste kalief, Aboe Bakr, zijn leger het bevel de afvalligen te bestrijden. Het koste hem bijna twee jaar strijd om de stammen terug te dwingen in het keurslijf van de islam. Deze oorlogen werden niet alleen bevolen door de eerste kalief, maar werden ook geïnstrueerd door Allah en zijn boodschapper Mohammed. De koran stelt duidelijk dat diegenen die de islam afvallig zijn, gestraft moeten worden met de dood: “En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden.” Al-Nisa 4:89 Mohammed zei ook, zoals overgedragen door Boecharie: “Als iemand, een moslim, zijn religie afvalt, doodt hem.”

De koran geeft niet alleen het bevel diegenen te doden die de islam afvallig zijn, maar geeft ook opdracht aan zijn volgelingen alle natiën te bevechten totdat ze óf er in geloven, óf de djizja betalen óf de dood in ogen zien:

“Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” Soera At-Tauba 9:29

En in dezelfde soera, in vers 5, stelt de koran ook: “doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag…” Is nu het beeld van de islam als religie van de vrede na dit alles niet een beetje moeilijk te geloven?...

Beter opgeleide moslims zijn het ermee eens dat “islam” niet “vrede” betekent maar “onderwerping”