Zaid ibn Haritha

Een vrijgelaten slaaf en aangenomen zoon van Mohammed