Zainab bint Djahsj

Zainab was een nicht van Mohammed en vrouw was van zijn adoptiezoon Zaid. , Zainab werd één van de vrouwen van Mohammed na een speciale openbaring te hebben ontvangen, soera 33:37:

En (gedenk) toen jij (O Mohammad) zei tot degene die door Allah begenadigd was en aan wie jij genade had gegeven: "Hou jouw echtgenote bij jou, en vrees Allah, en toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde, terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. Toe Zaid geen behoeft meer aan haar had, toen hebben Wij jou met haar gehuwd, zodat er voor de gelovigen geen belemmering zou bestaan met betrekking tot de (voormalige) vrouwen van hun aangenomen kinderen, wanneer zij geen behoefte meer aan hen hebben. En het bevel van Allah wordt uitgevoerd.