ZIJDE

In de hadieth:

Mohammed hield niet van zijde:

Sahieh Boechari, Volume 3, Book 47, Number 785; Volume 4, Boek 54, Nummer 471 & 472;