Zoon van God

In de bijbel:

Johannes 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

en vele andere plaatsen.

In de koran:

19:35 Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben...

39: 4 Als Allah een zoon zou wensen te nemen, dan zou Hij kiezen wat Hij wilde van wat Hij heeft geschapen.