answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Det islamistiska paradiset

I denna artikel kommer vi att titta närmare på det islamistiska paradiset. Både Muhammed och Koranen pratar en hel del om hur livet kommer att se ut i paradiset. Det pratas om kvinnor som sexobjekt, tjänare och om materiella rikedomar.

Koranen och Muhammed pratar dock mest om de kvinnliga sexobjekten som väntar på att få tillfredställa de muslimska männen i paradiset. Muslimer har skrivit böcker som utförligt berättar om dessa kvinnor. Därför tänkte vi bland annat använda oss utav en sådan bok när vi tittar närmare på de kvinnliga sexobjekten i det islamistiska paradiset.

Boken som vi kommer att citera ifrån heter The Maidens of Jannat (Paradise). Verket är författat av Mufti Zubair Bayat och sammanställt av Moulana Abdullah Nana. Boken kommer i två editioner. Första gången året 2002 och den andra reviderade upplagan kom i mars 2004.

Boken finns att ladda hem gratis här.

Författaren poängterar inledningsvis att källorna som använts kommer från autentisk islamistisk litteratur:

"Denna bok innehåller en detaljerad beskrivning av dessa kvinnor som bygger på verser från Koranen, tafsir (utläggning av Koranen), Ahadith (traditioner) och berättelser om de fromma." [vår översättning] (sid.9-10)

Till att börja med förklarar författaren att det kommer att finnas två typer kvinnor i paradiset.

Den första typen är de jordiska kvinnorna. Dessa kommer att återskapas när de kommer till paradiset. Vid återskapelsen kommer den islamistiske guden att göra dessa kvinnor jungfrur och vackra oavsett hur de såg i det jordiska livet:

"Den första typen är de mänsklig kvinnorna från världen som kommer att återskapas enligt skönhet i paradiset. Allah säger,

'Vi skapade dem som en ny skapelse. Och vi gjorde dem jungfrur, kärleksfulla till sina män, lika i ålder.' (56:35-37)

Allah kommer att göra gamla kvinnor till unga kvinnor och icke jungfrur till jungfrur. Oberoende av hur deras utseende var i denna världen, kommer Allah att göra de alla vackra och snygga i enlighet med skönheten i paradiset." [vår översättning] (sid.21)

Den andra kategorin av kvinnor i paradiset är de så kallade Hur al-a'yn. Dessa kvinnor är en speciell skapelse vars syfte är att tillfredställa männen i paradiset. Uttrycket Hur al-a'yn är en beskrivning av dessa kvinnors utseende och karakteristiska:

"Den andra typen av kvinnor kommer att vara de himmelska kvinnorna, särskilt skapade för folket i paradiset, kända som hur a'yn. En hur är en ung, vacker, kvinna med klar hud och intensivt mörka ögon. En annan tolkning är att det kommer att vara en skarp kontrast mellan vitheten och mörkheten i hennes ögon, som anses vara mycket vackert. Eller det kan också betyda att hennes skönhet kommer förstumma vissa och förvåna andra. Innebörden av a'yn är en kvinna med stora, tilltalande ögon, vilket också är ett tecken på skönhet." [vår översättning] (sid.23)

Dessa typer av kvinnor nämns fyra gånger i Koranen:

44:54
Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

52:20
[De sitter] stödda [av kuddar] på högsäten, ordnade i rader [mitt emot varandra]. Och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

55:72
Med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

56:22
Och [deras sällskap] är mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Hur a'yn är alltså en speciell kvinnlig skapelse som är jungfrur och som skiljer sig från de jordiska kvinnorna. Dessa kommer att ges åt de muslimska männen för sexuell njutning.

Vi kan vidare läsa att kvinnor i paradiset aldrig kommer att bli gamla och deras bröst kommer att vara stora, men fasta:

"Allah säger,

Och folk i paradiset kommer att få full-bröstade kvinnor som kommer att vara lika i ålder." (78:33)

Dessa kvinnors bröst kommer att vara runda som granatäpplen och de kommer aldrig att hänga slappt eftersom dessa kvinnor aldrig kommer att bli gamla." [vår översättning] (sid.30)

Enligt Muhammed kommer alla i paradiset att vara 30 meter långa. Detta är längden på Adam då han skapades och längden på Allah själv: 

Sahih Bukhari
Volume 8, Book 74, Number 246
Berättad av Abu Huraira: Profeten sa, "Allah skapade Adam till Hans fullkomliga avbild och form (direkt), omkring 30 meter på höjden. När Han hade skapat honom, sa Han (till honom), "Gå och hälsa på gruppen änglar som sitter där, och lyssna på vad de säger i deras svar, för att det kommer att bli ditt sätt att hälsa och dina ättlingars sätt att hälsa." Adam (gick iväg och) sa, 'As-Salamu alaikum (Frid vare med er).' De svarade, 'AsSalamu-'Alaika wa Rahmatullah (Frid och Allah nåd vare med dig) Så de utökade (hälsningen) med 'Wa Rahmatullah' Profeten la till och sa, 'So den som kommer att trädda in i Paradiset, kommer att vara enligt Adams avbild och form… [vår översättning]

Sahih Muslim
Book 40, Number 6809
Abu Huraira rapporterade att Allahs budbärare (må frid vara över honom) sa: Allah, den upphöjde och glamoröse, skapade Adam till sin egen avbild med hans längd på trettio meter… Så den som kommer in i Paradiset kommer att få Adams form, hans längd på trettio meter… [vår översättning]

Ni kan bara tänka er hur stora dessa kvinnor kommer att vara och hur stort allt annat kommer att vara.

Vi kan vidare läsa att varje muslimsk man kommer att få minst 72 kvinnor:

"Abu Sai'd berättar att Allahs budbärare sa: 'Den person som kommer att vara i den lägsta graden i Paradiset kommer att få 80.000 tjänare och 72 fruar. Ett palats gjord av pärlor, smaragder och rubiner kommer att byggas för honom [vars längd och bredd ] kommer att vara liksom avståndet mellan Al-Jabiyah (en stad i Syrien) och Sana' (en stad i Jemen)." [vår översättning] (sid.45)

Notera att detta är den minsta belöningen. Vi läser på samma sida följande:

"Abdur Rahman bin Sabit sa: 'En person i Paradiset kommer definitivt att gifta sig med 500 hurs, 4000 jungfrur och 8000 tidigare gifta kvinnor, Han kommer att ha samlag med var och en så länge som han har bott i den här världen.'" [vår översättning] (sid.45)

En muslimsk kommer alltså definitivt att ha 12 500 olika kvinnliga sexobjekt!

Fråga: Varifrån kommer alla dessa kvinnor? Hur a´yn är skapade av Allah. De övriga kvinnorna är dels muslimska kvinnor samt kvinnor som egentligen har dömts till helvetet, men som kommer att få tillträde till paradiset för att bli männens sexobjekt:

4337. Abu Umama (må Allah vara nöjd med honom) rapporterade att Allahs budbärare (frid och välsignelse av Allah vara över honom) sade: "Allah kommer inte att tillåta någon i Paradiset utan att Allah, den mäktiga och glamouröse kommer att gifta honom med sjuttiotvå fruar: två kommer från jungfrurna (haurine) med stora ögon och sjuttio kommer att vara hans arv från folket i helvetets eld. Var och en kommer att ha en trevlig vagina och han (mannen) kommer att ha ett sexuellt organ som inte böjer sig ner (vid samlag). [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.5, Book of Piety, Chapter 39: The description of the paradise, sid.547-548)

Vi kan vidare läsa att antalet kvinnor som en man får i paradiset beror på hur duktig muslim han har varit:

"Imam Razi nämner att Allah kommer att ge en troende så många fruar som Allah önskar för varje god gärning den troende gör. Det exakta antalet fruar för varje person kommer att variera beroende på personens lydnad till Allah och hans nivå i Paradiset. Således bör vi försöka göra så många goda gärningar i denna världen för att komma in Paradiset och därefter vinna så många fruar som möjligt." [vår översättning] (sid.47)

Det som alltså bör driva en muslim att vara muslim och lyda Allah är antalet kvinnor och sex i paradiset.

Fråga: Vad kommer den muslimska kvinnan att få som belöning i det islamistiska paradiset? En kvinnlig muslim som kommer in i paradiset kommer att få fortsätta vara gift med sin jordiska man, detta är henne belöning. Muslimska flickor som inte blev hustrur på jorden kommer att få välja en man i paradiset. Om flickan inte hittar någon passande, då kommer Allah att skapa en man till henne:

"Mufti Mahmud blev frågad att om män får hurs, vad kommer kvinnor att få? Han svarade att de troendes hustrur kommer att bo med sina egna män. Kvinnor som aldrig gifte sig i denna världen kommer att ges ett val att gifta sig med vilken (ogift) man de vill. Om de inte tycker om någon av de, kommer en speciell man att skapas för dem (i likhet med hurs) och Allah kommer att förbinda de båda i äktenskap. Allamah Alus nämner också i sin tafsir att en persons hustru i den här världen kommer att vara hans hustru i nästa liv. Kärleken mellan en muslimsk man och hans hustru är en sann kärlek eftersom det kommer att vara för evigt." [vår översättning] (sid.25-26)

Den muslimska kvinnan får alltså tillgång till en enda man i paradiset, men den muslimska mannen får tillgång till minst 72 kvinnor. Enligt följande hadith kommer en kvinna in i paradiset om hennes jordiska man är nöjd med henne:

1854. Musawir al-Himyari rapporteras ha sagt under hans moders auktoritet, "Jag hörde Umm Salam (må Allah vara nöjd med henne) säga: Jag hörde Allahs budbärare (frid och välsignelse av Allah vara över honom) säga: Kvinnan som dör medan hennes man är nöjd med henne, kommer in i paradiset." [vår översättning] (Sunan Ibn-e-Majah, vol.3, Book of Marriage, Chapter 4: Right of the husband over the wife, sid117)

Alla kvinnor i paradiset kommer att vara jungfrur. Detta har redan framgått av de ovannämnda data. Här följer dock ett tydligt uttalande om det:

"Allah säger,

'Ingen människa eller jinn har berört [kvinnorna] innan. Vilka av er Herrens belöningar kommer ni båda [människor och jinns] att förneka?' (55:74-75)

Anledningen till att dessa kvinnor är oskulder är gör att en person i allmänhet erhåller mer njutning av att ha samlag med dem. Som nämnts ovan, Allah kommer också att göra alla mänskliga kvinnor till oskulder i Paradiset…" [vår översättning] (sid.48)

Texten säger att män njuter mer av att ha samlag med jungfrur och därför kommer kvinnorna i paradiset vara det. Faktum är att kvinnorna inte bara kommer att vara jungfrur en gång och under en viss tid, utan de kommer att förbli jungfrur. En man kommer att ha samlag med en jungfru och sedan kommer Allah att göra henne jungfru igen och återigen:

"Abu Hurayrah berättar att Allahs budbärare blev tillfrågad, 'Kommer vi att ha sexuellt umgänge i Paradiset?" Han svarade, "Jag svär vid den i vars händer mitt liv är, ja. [Samlag kommer att förekomma med] hårt driv. När en av oss fullbordar ett samlag med sin fru, då kommer hon ännu en gång blir en oskuld och ren kvinna." [vår översättning] (sid.49)

Muhammed säger även att varje man kommer att ha styrka till att kunna ha sex med 100 jungfrur varje morgon:

"Abu Hurayrah berättar att Allahs budbärare blev tillfrågad, 'Kommer vi att ha sexuellt umgänge med våra fruar i Paradiset? "Han svarade, 'En person kommer att ha samlag med 100 jungfruar på en förmiddag.'" [vår översättning] (Sid.49)

Muhammed säger även att en man kommer att ha sex med en av sina kvinnor i 40 år utan att hans könsorgan faller ner:

"Haytham At-Tai och Salim bin A'mir berättar att Allahs budbärare blev tillfrågad om samlag i Paradiset. Han sa: 'Det kommer att vara med en stark vilja och en penis som inte tröttnar. Definitivt, en person kommer att ha sex med en kvinna i 40 år. [Under denna tid] kommer han inte att röra sig bort och inte heller kommer han att tröttna. Han kommer att ha så mycket samlag som hans själ önskar och så mycket som hans finna nöje i.' (Harth bin Abi Usumah, Ibn Abi Hatim)" [vår översättning] (sid.52)

En muslim kommer även att få minst 80 000 slavar som kommer att tjäna honom i evighet:

"Abu Sai'd berättar att Allahs budbärare sa: 'Den person som kommer att vara i den lägsta graden i Paradiset kommer att få 80.000 tjänare och 72 fruar. Ett palats gjord av pärlor, smaragder och rubiner kommer att byggas för honom [vars längd och bredd ] kommer att vara liksom avståndet mellan Al-Jabiyah (en stad i Syrien) och Sana' (en stad i Jemen)." [vår översättning] (sid.45)

Koranen säger vidare att dessa tjänare är unga och vackra pojkar:

52:24
Och hos dem skall vara ungdomar, som betjänar dem, [av samma rena skönhet] som pärlan i [ostronets] skyddande skal. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

76:19
Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Se även följande vers:

56:17
Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Ibn Abbas, som var Muhammads kusin och den första muslimska exegeten, förklarar att dessa unga pojktjänare är barn till icke-muslimer. Dessa unga tjänare kommer aldrig att lämna det islamistiska paradiset, utan förbi slavar i evigt:

"(Där väntar på de) för tjänst (odödlig ungdomar) tjänare; och det har också sagts att dessa är barn till de otroende som kommer att bli tjänare för folket i Paradiset. Ett annat sätt att läsa den här versen är (Där väntar på de ungdomar, och de är odödliga): dvs. de kommer aldrig att dö eller lämna Garden." [vår översättning] Länk

Vi kan vidare läsa att det islamistiska paradiset är överdrivet materialistiskt och består av olika slags rikedomar som muslimer kommer att ta del av:

18:31
Edens lustgårdar väntar dem med porlande bäckar, där de skall vila, behagligt stödda på kuddar, och förses med armringar av guld och få klä sig i dräkter av grönt silke och den rikaste brokad. Vilken makalös belöning! Vilken ljuvlig viloplats! (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

22:23
Men Gud skall föra dem som tror och lever ett rättskaffens liv till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall smyckas med armband av guld och pärlor och bära kläder av siden. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

35:33-34
De skall få stiga in i Edens lustgårdar och där skall de smyckas med armband av guld och pärlor och klä sig i dräkter av siden, och de skall säga: "Vi lovar och prisar Gud som har befriat oss från all sorg! Helt visst förlåter Vår Herre mycket och Han erkänner [Sina tjänares] förtjänster. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

55:52-58
I båda finns två slag av alla frukter - vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? I lustgårdarna skall de saliga vila på mjuka mattor bland kuddar, fodrade med sidenbrokad, och i båda lustgårdarna skall all frukt finnas inom nära räckhåll. Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? Där finns de med blygt sänkta blickar, som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära - vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? - med rubinens och korallens [skönhet]. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

56:11-21
De skall vara i Guds närhet i lycksalighetens lustgårdar. Många av dem är sådana som levde i äldre tider; men få av dem är av senare släkten. På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar] skall de vila mitt emot varandra och de skall betjänas av evigt unga gossar, som bär omkring karaffer och pokaler och en bägare fylld ur en ren källa, [med vin] som inte framkallar huvudvärk och inte ger något rus, och frukter av alla slag som de önskar, och köttet av den fågel som de har lust till. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Muhammed är som vanligt speciell för sin gud. I följande koraniska text tilltalas han och ges ett löfte av sin gud:

93:3-5
Din Herre har inte övergett dig och du har inte väckt Hans missnöje. Det liv som ligger framför dig skall förvisso bli lättare än det som hittills varit! Och din Herre skall skänka dig [Sitt goda i överflöd] och du skall bli helt nöjd. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Allah kommer alltså att göra Muhammed nöjd. Exegeten Ibn Kathir förklarar hur Allah kommer att göra Muhammed nöjd i sin utläggning av texten:

 De många gåvor i livet efter detta som väntar på Allahs budbärare

… (Och sannerligen, din Herre kommer att ge dig så att du skall bli helt nöjd.) Så, Allah kommer att ge honom miljoner palats i Paradiset, och varje palats kommer att innehålla vad han vill av fruar och tjänare… [vår översättning]

Muhammed kommer att få en million palats i paradiset och i varje palats finns allt vad han önskar, även kvinnor och slavar.

Vår Herre Jesus Kristus lär oss att det inte finns något könsumgänge i paradiset, utan invånarna kommer att vara liksom änglar:

Matt 22:23-30
Samma dag kom det fram några saddukeer och sade att det inte finns någon uppståndelse, och de frågade honom: "Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det fanns här hos oss sju bröder. Den förste gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. På samma sätt gick det med den andre och den tredje och med alla sju. Sist av alla dog kvinnan. Vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne." Jesus svarade: "Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen.

Apostel Paulus skriver att paradiset inte handlar om fysiska saker, utan om en inre frid och ett liv med Gud:

Rom 14:17
Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden.

Vi Kristna kommer att njuta av att leva i relation med vår Gud och behöver därför inget annat:

Upp 21:1-4
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta."

I Herren Jesus rike finns inte slaveri, utan alla är jämlika och ett i Kristus:

Gal 3:26-28
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Islam svarar på köttets begär. Herren Jesus Kristus svarar på själen behov, nämligen evig frid och lycka med vår Treenige Gud.

Team Sverige,
Kontakta oss