answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Varför förbannar Jesus fikonträdet fastän det inte var rätt tid för fikon?

Här är texten ifråga:

Mark 11:12-14 (se även Matt 21:18-21)
När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig. Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det. Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det var inte rätta tiden för fikon. Då sade han till trädet: "Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig!" Och lärjungarna hörde det. (Bibeln 2000)

Det finns en mycket förnuftig förklaring till varför Herren Jesus förbannar fikonträdet fastän det inte var den rätta tiden för fikon.

Innan tiden för de färska fikon producerar fikonträdet små gröna knoppar vilka också går att äta fastän de inte är lika goda som de mogna fikonen. Dessa brukade vara ett alternativ för de hungriga och förbiresande i Israel. När fikonträdets löv växer ut växer även de gröna knopparna ut. De gröna knopparna faller dock bort innan de färska fikonen börjar formas. Om löven växer utan de gröna knopparna då kommer inte trädet att producera färska fikon. Låt oss med ovannämnda data i minne återigen läsa Mark 11:12-14 samt kommentera:

När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig.

Kommentar: Herren Jesus är både Gud (Joh 20:28) och Människa (Luk 2:52). Som Människa blir Han hungrig.

Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd med gröna blad och gick dit för att se efter om det fanns något på det.

Kommentar: Herren Jesus får syn på ett fikonträd med gröna blad. Han går närmare för att se om de gröna knopparna hade vuxit ut.

Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad; det var inte rätta tiden för fikon.

Kommentar: När Herren Jesus tog en närmare titt på fikonträdet fann Han inga gröna knoppar utan bara blad. Detta indikerar på att fikonträdet inte skulle producerafärska fikon.

Då sade han till trädet: "Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig!" Och lärjungarna hörde det.

Kommentar: Herren Jesus såg att trädet inte bar gröna knoppar, vilket indikerar på att det inte heller skulle producera färska fikon.

Skeptiker brukar ta Mark 11:12-14 som exempel för att påvisa att Nya Testamentet inte är pålitligt. En närmare titt på denna text visar motsatsen, nämligen att Nya Testamentet är pålitligt!

Läser vi vidare i Mark 11 inser vi att trädet som inte bar frukt vissnade:

Mark 11:20-21
Nästa morgon när de kom förbi fikonträdet såg de att det var förtorkat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sade till Jesus: "Rabbi, ser du, fikonträdet som du förbannade har vissnat!" (Bibeln 2000)

Frågan är vidare varför Herren Jesus förbannade trädet? Vi har redan förklarat att detta fikonträd inte skulle producera några färska fikon, därför förbannades trädet. Trädet är vidare en liknelse gällande de onda. De som inte bär goda gärningar kommer att förbannas, liksom trädet som inte skulle bära frukt förbannades.

Team Sverige,
Kontakta oss