answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hur kan Jesus vara Gud om han ärver?

Den Heliga Bibeln säger att Gud Fadern gav Herren Jesus allting:

Matt 11:27 (se även Luk 10:22; Joh 3:35, 13:3)
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Bibeln 2000)

Muslimer argumenterar vidare att Herren Jesus inte kan vara Gud för att Gud inte kan ärva någonting från något annat väsen då Han redan äger allting (5 Mos 10:14; Ps 24:1; Ps 89:12).

Det stämmer att Gud äger allting och att Han inte kan ärva någonting från något annat väsen. Muslimen utgår dock ifrån att Herren Jesus är ett annat Väsen än Gud Fadern för att få igenom sitt argument. Men detta stämmer inte då den Heliga Bibeln lär ut att Fadern och Sonen delar samma Väsen (Joh 1:1, 14; Joh 5:23; 10:30; 14:10-11).

Den Heliga Bibeln säger vidare att Gud är Treenig. Detta innebär att Gud är Ett Väsen som existerar i Tre Personer – nämligen Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Den Heliga Bibeln lär vidare ut att varje Person i Gudomen har unika roller samtidigt som de arbetar i perfekt harmoni. Det råder alltså en perfekt relation i Gudomen mellan Fadern, Sonen och den Heliga Anden. Med detta i minne förstår vi att Medlemmarna i den Heliga Treenigheten kan ge och ta ifrån varandra då tagandet och givandet sker inom Gudomen och inte ut från Gudomen.

Herren Jesus kan alltså få allt från Fadern utan att det rubbar Hans Gudomlighet och på samma sätt kan Fadern få någonting från Sonen utan att det rubbar Hans Gudomlighet. Se tillexempel följande text som säger att Sonen ska ge Fadern riket:

1 Kor 15:23-25
Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. (Bibeln 2000)

Detta demonterar alltså att Medlemmarna i Gudomen kan ge och ta ifrån varandra utan att det rubbar deras Gudomlighet för att Medlemmarna i slutändan delar samma Väsen. Se vad Herren Jesus säger:

Joh 17:9-11
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. ALLT MITT ÄR DITT OCH ALLT DITT ÄR MITT, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, LIKSOM VI ÄR ETT. (Bibeln 2000)

Detta förklarar även varför Skriften säger att allt som Fadern har tillhör Sonen:

Joh 16:12-15
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. (Bibeln 2000)

Notera även att versen ifråga tydligt säger att Fadern gav Sonen allting:

Matt 11:27
ALLT har min fader anförtrott åt mig
. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. (Bibeln 2000)

Denna vers påvisar faktiskt Herren Jesus Gudomlighet och jämlikhet med Fadern. Den Heliga Bibeln säger nämligen att Gud inte delar Sin ära med någon annan än Sig Själv: 

Jes 42:8 (se även: Jes 48:11)
Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder. (Bibeln 2000)

Om Herren Jesus inte är Gud och delar samma Väsen som Fadern då skulle Han inte ha fått allting!

Vi kan vidare använda muslimens argument – att Gud inte kan ärva någonting – mot muslimen själv och bevisa att den islamitiska guden inte är kan vara den Sanne Guden.

Följande koraniska texter säger nämligen att den islamistiska guden är arvtagare:

3:180
Låt inte de som undanhåller och som samlar GUDs gåvor på hög tro att det är bra för dem; det är dåligt för dem. För de kommer att bära allt de samlat på sig runt sina halsar på Återuppståndelsens Dag. GUD är den som slutligen kommer att ÄRVA himmlarna och jorden. GUD är fullt Medveten om allt ni gör. (Khalifa)

15:23
Vi kontrollerar liv och död, och vi är de yttersta ARVTAGARNA. (Khalifa)

19:40
Det är vi som ÄRVER jorden och alla på den; till oss kommer alla att återföras. (Khalifa)

Följande vers säger även att Allah är den bästa arvtagaren:

21:89
Och Zakarias vädjade till sin Herre: "Min Herre, låt mig inte vara utan arvinge, trots att Du är den bästa ARVTAGAREN." (Khalifa)

Och enligt följande texter ärver den islamistiske guden från människor:

19:77-80
Har du lagt märke till den som förkastade våra uppenbarelser, som sedan sa "Jag kommer att få rikedom och barn"?! Har han sett in i framtiden? Har han fått ett sådant löfte från Den Nådigaste? Vi kommer absolut att skriva ned vad han säger, och därefter lämna över honom till ett evigt tilltagande straff. Sedan ärver vi allt han ägde, och han återvänder till oss helt ensam. (Khalifa)

28:58
Vi utplånade åtskilliga samhällen för att ha blivit otacksamma över sina liv. Därför är nu deras hem ingenting annat än obebodda ruiner efter dem, förutom ett fåtal. Vi var arvtagarna. (Khalifa)

Ovannämnda verser påvisar att den islamistiska guden inte kan vara den Sanne Guden för att han ärver.

Team Sverige,
Kontakta oss