answering-islam en kristen-muslimsk dialog

27 Januari 2019,
Idag publicerar Team Sverige 1 ny artikel. Koranen påstår sig själv vara en fullkomlig skrift. Men i denna artikel av Sam Shamoun så bevisar han inte bara att den är inkomplett utan också full av oförenligheter; titeln är ”Koranmotsägelse: Fullt detaljerad eller inkomplett? (Utsagan om vin)

23 Augusti 2018,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. Den första artikeln, Muhammeds ändring av Qibla, visar hur Muhammed tog till sig Judiska- och Kristna sedvänjor för att försöka konvertera Judar och Kristna till Islam. Dagens andra artikel behandlar Koranens ofullständighet. I artikeln Abraham, Mecka och Qibla, ställer vi oss frågan om man kan lokalisera Kabahs position från Koranen.

29 Augusti 2016,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. Den första är översatt från Sam Shamoun och Dimitrius artikel och behandlar Islam och äktenskapsbrott. Det är en granskning av Muhammeds äktenskapsförmåner som var avsedda endast för honom och inte andra Muslimer. Dagens andra artikel är översatt av Sam Shamoun engelska och handlar om en skamfull sedvänja som Muhammed beordrade till andra Muslimer och det är amning av vuxna.

26 December 2015,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar. Första artikeln är om Abrahams monoteism i Koranen där Muhammed lyckades motsäga sig i sina historier om patriarken. Andra artikeln handlar om skapelsen i Koranen som berättas både som snabbt och långsamt. Tredje och sista artikeln för dagen hamnar också i kategorin motsägningar i Koranen och handlar om Noas ålder

10 Juli 2015,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar. Dagens första artikel, Kan en vara en troende på Gud och motsäga Muhammed på samma gång?, handlar om olika verser i Koranen som ger helt motstridiga uppmaningar till Muslimer. Dagens andra artikel, Ska Muslimer visa vänlighet till föräldrar?, behandlar en motsägning i Koranen där vissa verser uppmanar Muslimer att visa vänlighet mot sina föräldrar medan andra motsäger dem helt. Dagen sista artikel är, Sammanfoga eller dela?, vilket är en kort artikel som visar att Koranens författare kunde helt uppenbart motsäga sig själv från en vers till en annan.

28 April 2015,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. Dagens första artikel, Om regn i Koranen, behandlar påstådda mirakel i Koranen om regnets uppkomst. Dagens andra artikel, Zaid ibn Amr ibn Nufails kosmologiska redogörelser och dess inflytande på Koranen, handlar om pre-Islamiska källor som påminner Koranens språk, berättelser och kosmologiska redogörelser.

15 Januari 2015,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. I artikeln, Stenen som sprang sin väg, går Sam Shamoun genom traditioner som förklarar hur Allah rentvådde Moses genom att låta honom jaga en sten naken som sprang med hans kläder. Dagens andra artikel, Läran från Hadith: Flugans vingar, handlar om en absurd hadith där Muhammed ger råd till sina närmaste om att äta flugor som har hamnat i ens dryck.

7 November 2014,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. I artikeln, Hur Muhammeds sunna triumferar över Koranen ännu en gång!, skriver Sam Shamoun om hur flera Koranverser sägs emot av Muhammeds sunna. Dagens andra artikel, Islam och halshuggningar, granskar vi Koranen och andra islamiska källor för att se hur de första Muslimerna använde halshuggningar.

26 September 2014,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. I den första artikeln, Koranen och vetenskaps problem: De sju jordarna, tittar vi på en vers i Koranen som lär att det faktiskt finns sju platta jordar som är över varandra. I dagens andra artikel, Var Adam och Eva nakna i paradiset, finner vi 2 verser i Koranens 20:e kapitel som motsäger varandra. 

21 Augusti 2014,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. I artikeln, Abu Ubaid al-Qasim b. Sallam demonstrerar vi att Koranen är korrupt. Det gör vi genom att framlägga flera, tidigare för allmänheten okända, traditioner som påvisar att det fattas flera hundra verser i dagens Koran. Artikeln, Är Allah den enda domaren, konstaterar vi att Koranen och haditherna har flertals oförenligheter om vem som är den enda domaren.

17 Juli 2014

Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar. I Muhammeds terroristiska brutalitet visar vi hur Muhammed, enligt autentisk islamisk litteratur, terroristiskt och brutalt lät mörda människor i sin omgivning som inte trodde på honom och som uttryckte sina kritiska åsikter. I Svarta människor enligt Islam visar vi, från Koranen och autentisk islamisk litteratur, vad Islam och Muhammed har att säga om svarta människor.  

9 December 2011,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar som behandlar samma ämne, Kabah – Den stora idolen i Islam. I del 1 finns verser från Koranen som befaller Muslimer att nedböja sig mot Kabah. Men har Allah, den Islamiska guden, tagit sin boning i Kabah eller finns han ovan skapelsen? Del 2 berör skillnaden mellan Judarna i Gamla Testamentets tillbedjan mot Templet i Jerusalem från den Islamiska utövningen av nedböjning mot Kabah.

13 Februari 2011,
Idag publicerar Team Sverige 2 nya artiklar som är översatta från den engelska sektionen av Answering-Islam. I artikeln, De Vilsna Berättar: Om hur Koranens författare gjorde bort sig, går Jochen Katz genom en ofullständig vers från Koranen som har grammatiskt fel i sig. Dagens andra artikel, Hur många herrar har Muslimer egentligen?, är skriven av Sam Shamoun och behandlar en vers i Koranen som motsäger islamiska enheten av Allah (tauhid).
18 December 2010,
Idag publicerar Team Sverige 1 ny artikel som handlar om självmordsdådet som utfördes i Stockholm och vad Islam lär ut om terrordåd.

12 November 2010,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar. I artikeln Muhammed och gift analyserar Sam Shamoun vad islamiska källor säger om Muhammeds död och påvisar att Muhammed blev förgiftad till döds av en judinna. Artikeln Var Muhammed galen? demonstrerar att Muhammed och hans följare berättade saker och ting om Muhammed som får en att fråga sig om Muhammed verkligen var mentalt stabil? I den sista artikeln, Misstag eller hädelse, framhäver Jochen Katz ett dilemma ur Koranen. 

11 Oktober 2010,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar. I artikeln Muhammeds beteende vid inspiration tittar vi närmare på vad islamiska källor säger om Muhammeds beteende vid insperation, vilket från en att fråga sig om Muhammed verkligen inspirerades av en Guds ängel. Sam Shamoun undersöker vad Islam säger om jinn (dvs. andar) och drakar i artikeln Islam och den magiska världen av andar och drakar. I den sista artikeln visar vi att Koranen faktiskt säger att Allah ska skydda den Heliga Bibeln från korruption.

8 Augusti 2010,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar. I första artikeln Muhammeds överdrivna grymhet visar vi hur Muhammed brutalt och hänsynslöst straffade personer genom att bl.a. sticka in heta järnbitar i ögonen på de. Asma och Abu Afaks död är en artikel som handlar om Muhammeds intolerans och brutalitet. Muhammed väljer att låta mörda en gammal man på 120 år och en fem barns mamma för att de inte trodde på honom och för att de förnedrade honom verbalt. Artikeln Ingen kan känna sig trygg från Allahs planer visar att den islamiska guden Allah är den största bedragaren och att inte ens den som har blivit garanterad sin plats i paradiset kan känna sig säker från Allahs lömska.

5 Juli 2010,
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. Det finns ett straff för människor efter döden i graven vilket vi tar upp i artikeln, Vad händer i graven enligt Islam? I artikeln Mut'ah äktenskap i Islam redogör vi för en islamistisk lära som tillåter muslimer att köpa sex från kvinnor. Muhammads sexuella liv är en artikel om Islams profets syn på sex och kvinnor. Avslutningsvis har vi artikeln Muhammed och Jungfru Maria där vi tar upp Muhammeds belöning i efterlivet där Jungfru Maria nämns som en av hans kvinnor.

21 Maj 2010,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar varav 2 av dem är direkt översatta från engelska Answering-Islam. I artikeln Satan: En saminnehavare av Allahs tron eller Allah förkläd? visar vi att både Allahs och Satans tron är över vattnen, vilket ställer frågan, är Satan Allah förkläd? Problemet med islamisk monoteism tar vi upp i artikeln Är Allah verkligen evig och absolut självtillräcklig? I tredje och sista artikeln Muhammed på den gudomliga tronen påvisar vi att Muhammed verkligen är på en gudsnivå och att han sitter bredvid sin gud på tronen.

8 Mars 2010,
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. I artikeln Accepterar Gud våldtäkt? utreder vi en text från femte Moseboken som en del muslimer använder för att hävda att Gud accepterar våldtäkt och påtvingar den våldtagna flickan att gifta sig med gärningsmannen. Vi svarar även på en vanlig fråga: Bör kristna straffa äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor med döden? I artikeln Muhammed och Safiyyah demonstrerar vi att Muhammed var en våldtäktsman. Slutligen redogör vi för det så kallade Fredsavtalet i al-Hudaybiyyah som visar att Muhammed bröt det fredsavtalet som han tecknade med meckanerna. 

2 Februari 2010,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar. I artikeln Vad säger Gud om incest egentligen? bemöter vi ett ganska vanligt argument som muslimer riktar mot kristna med avseende på en historisk skildring om Lot och hans två döttrar från första Mosebokens 19:e kapitel. Det är också vanligt att muslimer argumenterar mot arvsynden, vilket är en central dogm i Kristendomen, men tycks ha glömt, försummat eller förblivit ovetande om det faktum att Islam förespråkar arvsynden. I artikeln Muhammeds medicinska direktiv får vi bland annat lära oss att Muhammeds urin fungerade som medicin mot magont! Slutligen lägger vi dessutom upp en intressant bok, skriven av missionären Samuel Zwemer, Islam – Ett troskraf för vår tid.  

28 December 2009, 
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. En vanlig utmaning som muslimer riktar mot kristna är: Visa mig vart Jesus säger: ”Jag är Gud”, men är utmaningen ärlig och konsekvent? I resterade artiklar visar vi – från islamistiska källor – att Satan fördärvar Muhammed, att Muhammed tjänar mammon och att Muhammed är muslimers frälsare och gud

29 November 2009, 
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. I artikeln Herren Jesus enligt lärjungen Petrus demonstrerar vi att Petrus utan tvivel ansåg att Herren Jesus var Gudomlig. Koranen har också en hel del att säga om Herren Jesus, vilket vi utreder i artikeln: Herren Jesus enligt Koranen. I artikeln Muhammed blev förhäxad! visar vi varför Muhammed inte kan vara en sann Guds profet. Slutligen publicerar vi En kritisk studie av hur Jungfru Maria blev havande med Herren Jesus enligt Islam.  

5 November 2009,
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. I artikeln Vilka trodde på Mose? redogör vi för ännu en klar motsägelse i Koranen. I artikeln Muhammed finns nämnd i den Heliga Bibeln! visar vi att Muhammed faktiskt finns nämnd i den Heliga Bibeln, men tittar närmare på vad som egentligen sägs om honom. I artikeln Muhammeds relation till meckanerna del 1 visar vi hur Muhammed redan i Mecka – under sina tidiga verksamhetsår – var intolerant mot alla som inte tyckte som honom och skapade därmed en fientlig barriär mellan sig själv och hedningarna; detta ledde till att han emigrerade till Medina där han byggde upp den första islamistiska staten, etablerade en armé, för att slutligen – under sina sista verksamhetsår – invadera Mecka och ställa hedningarna inför två val: acceptera Islam eller dö. I artikeln Muhammeds relation till meckanerna del 2 tittar vi närmare på hur Muhammed behandlade somliga meckaner, vilka han hade haft personliga tvister med, efter att han invaderade Mecka.

30 September 2009,
Idag publicerar Team Sverige 3 nya artiklar: Den Heliga Andens identitet och unika funktion enligt Gamla Testamentet och Vem är den Heliga Anden enligt Koranen? I artikeln Kvinnliga sexslavar enligt Islam undersöker vi om Islam förespråkar eller fördömer kvinnligt sexslaveri. 

9 September 2009,
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. Två av dessa, Herren Jesus besitter den Himmelska Tronen och Herren Jesus ska sitta på Maktens högra sida och komma bland molnen, belyser Herren Jesus Gudomlighet och jämlikhet med Gud Fadern. I artikeln, Gör Allah skillnad på sina profeter?, åskådliggörs ännu en motsägelse i Koranen. Slutligen visar vi att Koranens författare gör ett grovt historiskt misstag i artikeln, Var Alexander den Store en muslim? 

16 Augusti 2009,
Idag publicerar Team Sverige 4 nya artiklar. I artiklarna Varför säger Jesus att man ska döda den som inte tror på honom och Varför säger Jesus att han har kommit med svärd till jorden för att orsaka splittring bland familjer bemöter vi skeptikers missrepresentation och missförstånd vad gäller Jesus lära om fred och tolerans. Vi tittar närmare på om den bibliska Guden verkligen förleder människor och bevisar att den islamiska guden Allah är en förledare

25 Juli 2009,
Idag publicerar Team Sverige 6 nya artiklar som utgör en ny kategori - Kristendomen - under ämnet Islam. Vi tittar närmare på vad Islam säger om Paulus och Herren Jesus lärjungar. I artikeln Vad säger Koranen om den Heliga Bibeln påvisar vi att Koranen och de första muslimerna ansåg att den Heliga Bibeln är Guds bevarade och oförändrade ord. Tre artiklar handlar om Herren Jesus identitet enligt i islamistiska källor; Herren Jesus äger Allahs namnHerren Jesus är syndfri även enligt Islam och Herren Jesus är Gudomlig även i Jungfru Marias mage

11 Juli 2009,
Idag publicerar Team Sverige 13 nya artiklar, varav 6 handlar om Herren Jesus identitet enligt Toran som demonstrerar att Herren Jesus verkade och identifierades som Gud Yahweh i Moseböckerna. I artikeln Finns Muhammeds namn i Höga Visan? undersöker vi ett argument som vissa muslimer använder för att försöka visa att Muhammed nämns i den Heliga Bibeln. Vi lyfter fram 5 interna motsägelser i Koranen Dog Jesus Kristus?Är Allahs änglar trogna honom?Vilken materia använde Allah när han skapade människan?Vem går förlorad om Muhammed ha gått vilse?Är det tillåtet att dyrka andra än Allah?. Slutligen publicerar vi en artikel som tydligt visar att Dagens Koran är korrupt

18 Juni 2009,
 
Idag publicerar Team Sverige 118 artiklar om Kristendomen fördelade i följande kategorier: 

Vi publicerar även 51 artiklar om Islam fördelade i följande kategorier:

  • Allah och Islam - artiklar som visar att den islamiske guden Allah inte är den bibliske Guden Yahweh.
  • Muhammed - artiklar som tittar närmare på Muhammeds identitet och profetskap.
  • Kvinnan i Islam - artiklar som undersöker vad Islam säger om kvinnan.
  • Hat, rasism och terrorism - artiklar som visar att hat, rasism och terrorism är en del av Islam
  • Koranens integritet - artiklar som undersöker Koranens historik och tillförlitlighet samt lyfter fram vetenskapliga, historiska och interna motsägelser i Koranen.