Zakir Naik'e Cevap - Kuran Neden İlk İnsana İnmemiştir!

İlk olarak linkteki videoyu izleyelim: http://www.youtube.com/watch?v=eeUwhPgFIbg

Zakir Naik’in mantığı gerçekten şaşırtıcıdır! Çünkü diğer kitaplar ile Kuranı karşılaştırırken bunu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kitaplarına benzetir. Yani düşünün bunu farklı boyutta ele alsaydı biraz olsun hak verebilirdim ama Kuranın kendisi tüm kitapların mesajının aynı olduğunu söyler. Bu mantığa göre, Acaba Tek Tanrı inancını bildiren içinde Dini kuralların olduğu -ki bunlar Kuranın içerdiklerinden daha katıdır- Tevrat’ın Kuran’ın yanında bir ilkokul kitabı gibi olmasının nedeni nedir? Nedir Kuranı, Tevrat’tan çok öteye taşıyan?

Zakir Naik Kuran için Tanrı’nın zemin hazırladığını söylüyor. İlginç acaba nasıl bir zemin? Eğer Hristiyanlığı bu şekilde düşünseydik, bu İncil’de çok açık ve net belirtilmiştir. İsrail halkına verilen kurallar, Mesih’le gelecek olanın gölgesidir.[1] Tanrı, Üçlü Birlik inancına Tevrat’ta gösterdiği bazı ayetlerle zemin hazırlamıştır ama aynı şeyi Kuran için nasıl düşünebiliriz?

Zakir Naik konuşmasının devamında Âdem’e Kuran verilseydi anlamayacağını söylüyor acaba Kurandaki neyi anlamayacaktı? Tek Tanrılı inancı mı, Zekât vermeyi mi, Hacca gitmeyi mi, Yardıma muhtaçlara yardım etmeyi mi?

Oysa İncil, mükemmel bir şekilde Tevrat’ı, Zebur’u ve peygamberlikleri tamamlarken, aynı zamanda önceden kısmen açıklanmış ruhsal gerçekleri de daha detaylı bir şekilde açıklar. Örneğin, biraz önce sözünü ettiğim Üçlü Birlik ve Tanrısal doğadaki çoğul kişiler, Tevrat’ta kısmen açıklansa da nihai ve mükemmel bir şekilde İncil’de açıklanmıştır. Bunun en önemli ifadelerinden birisi İsa Mesih’in beden alışıdır.[2] Aynı şekilde Kurban ile gelecek olan kefaretin ön bildirisi Tevrat’taki Kutsal Yasa’nın içerisindedir. Levililer Kitabı özellikle bunları açıklar. Bu da İsa Mesih’in Golgota’daki ölümüyle tamamlanmıştır. Eski Ahit’te bahsedilen bu ifadelerin aslı İsa Mesih’tedir. Yani en mükemmel Vahiy’de

Kuran’ın ise getirdiği “hiçbir yeni” bir şey ya da Tevrat’ı, Zebur’u ve İncil’i açıklayıcı hiçbir derin bir öğreti getirmemiştir. Şeriat derseniz Musa ile gelen şeriattan fazlası yok ama eksiği var. Allah ile derin bir ilişki derseniz, İsa’nın öğrettiklerinin yanında Muhammed’in söylediklerinin lafı bile olmaz. Sevgi derseniz, İsa düşmanını sevmeyi öğretmiştir. Günah’ın ciddiyetinden bahsederseniz, İsa Mesih bunu Matta 5-7 arasında çok mükemmel bir şekilde açıklamıştır. Kısacası Kuran’ın getirdiği bir yenilik yoktur. Daha da ilginci, İsa Mesih şeriatın özünü açıklamış ve ayrıca bu şeriatı yerine getiremeyen bizler için bu şeriatı tamamlayıp bizi bundan özgür kılmıştır. Kuran ise ortaya çıkıp tekrar insanları şeriatı tatbik etmeye çağırır. Görebiliyor musunuz? Kuran’ın yaptığı tek şey sadece kuralcılık. Musa’ya verilen yasayı taklit etmek. Bundan fazlası yok…

Ayrıca Rad Suresinden de yaptığı alıntı da olduğu gibi Kuran’a göre Allah her çağ da vahiy vermiştir. Verilen vahiylerin mesajı aynıdır…

Büyük düşünür Zakir Naik’in de cevabı böylece yetersiz ve geçersiz olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte kendi iddiasını güçlendirmek için bilinçli bir şekilde İncil’in anlamını tahrif etmektedir. Onun Yuhanna ile ilgili iddiasını zaten önceden cevaplamıştı bunun için linke tıklayıp okumanız yeterli (http://answering-islam.org/turkce/muhammed/muhplaraklet.html ).  

Allah aşkına nasıl olurda bir Müslüman bu adamın iddialarını ciddiye alabilir. Gerçekten ilginç! Özellikle çürütülmüş iddiaları sürekli pişirip pişirip dinleyiciye sunmak için ya bilinçli bir şekilde insanları aldatıyor olmanız gerek ya da kör ve sağır olmanız gerek… Kendi keyfi isteğine göre de “İncil tahrif olmuştur ama bir kısmı hala Allah’ın sözü olabilir” demek ancak ikiyüzlülük örneği olabilir.

Umarız artık ilkokul cevapları vermez de biraz daha seviyeyi yükseltebilir…

 


[1] Koloseliler 2:17, İbraniler 10:1

[2] Bunun ile detaylı bilgi için bknz: http://www.presbiteryen.org/ESK_AHT_KUTSAL_UCLK.htm