Gnostisizm ve İslam

Bilindiği gibi, İncil’den yüzlerce yıl sonra ortaya çıkmış olan Kuran’da, İsa hakkında çok fazla farklı bilgi var. İncil İsa’nın Tanrı olduğunu söylerken, Kuran İsa’nın sadece bir peygamber olduğunu iddia ediyor. İncil İsa’nın çarmıha gerildiğini söylerken (Tevrat’ta da Mesih’in çarmıhta öleceği önceden bildirilmişti), Kuran bunu inkâr ediyor. Bunun gibi bir çok farklılıklar var. Peki, bu farklılıkların kökeni ve sebebi nedir?

Birçok Müslüman bu farklılıkların sebebini “İncil tahrif edildi” gibi kanıtsız bir cevap vererek açıklayacaklar. Kanıtsız dedim, çünkü İncil’in tahrif edildiğine dair hiçbir kanıt yoktur. Kim, nerede, ne zaman, neden, hangi kısmını tahrif etti gibi soruları da cevaplayacak kimse yoktur. Yani asılsız bir iddiadır. İslam âlemine göre, Kuran Muhammed’e 610 yılında Cibril denen bir melek tarafından verilmiştir.

Gerçek şu ki Kuran, daha önce yazılmış kitapların (Tevrat Zebur ve İncil) değişemeyeceğini söylüyor (Sureler: 3:3, 5:51, 10:94, 10:64, 50:29 vs.). Tahrif iddiası, Kutsal Kitap’la (Tevrat Zebur ve İncil), Kuran arasındaki farklılıkların sebebini hasır altı etmek için kullanılıyor.

 

Peki, Müslüman İsa’nın kaynağı nedir?

2.yüzyılda Hristiyanlar tarafından sapkın olarak ilan edilen Basilides isimli biri çıktı ortaya. Bu kişi İsa hakkında yalan yanlış bilgiler vererek insanları saptırmaya kalkıştı. Bazı iddiaları şöyledir: 

 

  •  İsa’nın yerine İsa’nın çarmıhını taşıyan Kirineli Simun öldü. Tanrı onu    İsa’ya benzetti.
  •  İsa Simun’a benzetildi.
  •  İsa ölmeden göğe alındı.

Bu iddiaları daha önce duymuş muydunuz? Eminim ki duymuşsunuzdur. Çünkü Basilides’in sapkın kitabından bu yalan bilgiler Kuran’a aktarılmıştır. İşte Kuran’daki o ayet: Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa 4:156-158 – Diyanet Meali).

Kuran’da kullanılan bir diğer kaynak ise Tomas “incili” denen bir kitaptır. Tomas tarafından yazılmış olduğu iddia edilen bu kitapta İsa hakkında bir çok yanlış fikirler ortaya atılmıştır. Tomas “incilinde” İsa’nın bir çocuğu kurumuş ağaca dönüştürdüğü, daha sonra İsa’nın bir başka çocuğu tesadüfen öldürdüğü yazıyor. İsrailli Tomas isimli kişi (kitabın yazarı) kendi şaçma kitabını İ.S. 150 yılında yazmıştır.

Bir diğer önemli kaynak ise (hatta en önemli diyebilirim), Mani dininin etkisidir. Mani M.S. 216-270 yıllarında yaşamıştır ve İslam’a büyük etkisi olmuştur. Ressam olan İranlı Mani kendisinin peygamber olduğunu iddia etmiştir. Bunu, Muhammed’den 400 yıl önce yapmıştır.

Şimdi hem Mani hem de Muhammed’in kendileri hakkında iddia ettikleri konulara bakalım. Aralarındaki benzerliği okuyunca, kanınız donacak.

Mani

Muhammed

Peygamber olduğunu iddia etti

Peygamber olduğu iddia etti

SON peygamber olduğunu iddia etti

SON peygamber olduğunu iddia etti

Kendi inancına inanılması durumunda kurtuluşun etkin olacağını iddia etti

Kendisini takip edilmesi sonucunda kurtuluşun etkin olacağını iddia etti

Vahiy geldiğini iddia etti

Vahiy geldiğini iddia etti

Yuhanna 14:16’da bahsettiği Parakletos’un kendisi olduğunu iddia etti

Yuhanna 14:16’da bahsettiği Parakletos’un kendisi olduğunu iddia etti

Bir melek tarafından vahiy aldığını iddia etti

Bir melek tarafından vahiy aldığını iddia etti

Takipçilerinin şarap içmesini yasakladı

Takipçilerinin şarap içmesini yasakladı

 

Muhammed’in vahiyleri sadece Gnostic kökenli değildir. Aynı zamanda putperest Arap geleneklerinin, Hristiyan olduğunu iddia eden sapkın gruplarının, Yahudi kaynaklarının, Zerdüşt kaynaklarının ve Hanefi kaynaklarının etkisi olmuştur.

 

Yazan: Chosen for Christ