answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

 

Prenumerera på Besvarar Islams Youtube-kanal där kommer vi att dela med oss intressanta klipp om Kristendomen och Islam.

Vi har lagt ut en ny Youtube-klipp med svensk text.

Följ oss på Twitter. Via vårt Twitter-konto kommer vi att hålla er informerade om nya artiklar på Answering-Islam.

Några utvalda artiklar: 

  • Abraham, Mecka och Qibla
    Koranen påstår sig vara en skrift som är fullt detaljerad (S. 6:114 och S. 10:37). Muslimer vänder sig till Kabah fem gånger per dag i sin vardagliga bön. Eftersom haditherna inte ingår i Koranen kan man inte vända sig till dem för att få Kabahs position. Frågan blir detta, lyckas Koranen med identifieringen av Kabah i Mecka? Eller är dess position icke namngivet i Koranen? Om dess position inte kan hittas i Koranen är det ett bevis för att Koranen inte är helt detaljerad.

  • Muhammeds ändring av Qibla
    Muhammed försökte få Judar och Kristna till hans nya tro. Hans metod var att anamma Judiska- och Kristna sedvänjor för att få med sig båda grupperna. Men när det visar sig att de inte accepterade honom som profet blev han hatisk och ändrade om dessa sedvänjor. En av dessa var böneriktningen som ändrades från Jerusalem till Kabah. I artikeln Muhammeds ändring av Qibla visas inte bara Muhammeds opportunistiska personlighet utan även hur hans karaktär och känslor har påverkat Koranen.