answering-islam en kristen-muslimsk dialog

 

 

Prenumerera på Besvarar Islams Youtube-kanal där kommer vi att dela med oss intressanta klipp om Kristendomen och Islam.

Vi har lagt ut nya Youtube-klipp med svensk text.

  Följ oss på Twitter. Via vårt Twitter-konto kommer vi att hålla er informerade om nya artiklar på Answering-Islam.

  Några utvalda artiklar: 

  • Koranmotsägelse: Fullt detaljerad eller inkomplett?
   I Koranen kan man hitta många motsägelser. Rusdrycker förbjuden i Islam men alla verser i Koranen stödjer inte denna tolkning. Vi kan läsa i S. 16:64-69 att rusdrycker är något gott för mänskligheten. Men när vi jämför det med andra verser (bl.a. S. 5:90-91) så talas rusdrycker som en styggelse. Hur ska vi förstå det här, får man dricka rusdrycker eller inte?

  • Abraham, Mecka och Qibla
   Koranen påstår sig vara en skrift som är fullt detaljerad (S. 6:114 och S. 10:37). Muslimer vänder sig till Kabah fem gånger per dag i sin vardagliga bön. Eftersom haditherna inte ingår i Koranen kan man inte vända sig till dem för att få Kabahs position. Frågan blir detta, lyckas Koranen med identifieringen av Kabah i Mecka? Eller är dess position icke namngivet i Koranen? Om dess position inte kan hittas i Koranen är det ett bevis för att Koranen inte är helt detaljerad.