Bahagian-bahagian popular dari Injil Lukas

Ajaran-ajaran Isa Al Masih

• Tentang kebahagiaan, kasih dan penghakiman...6:17-49
• Tentang sahabat yang sejati...10:25-37
• Tentang cara berdoa...11:1-13 / 18:1-14
• Tentang kemunafikan pemimpin-pemimpin agama...11:37-54 / 13:10-17
• Tentang pemeliharaan Allah...12:22-34
• Tentang hal bersiap sedia untuk waktu Isa kembali...12:35-48 / 17:20-37
• Tentang pemisahan dalam keluarga...12:49-53 / 18:18-30
• Tentang perlunya pertaubatan...13:1-9
• Tentang sambutan Allah kepada semua orang yang datang kepada-Nya...14:15-24
• Tentang Allah yang melindungi Firman-Nya...16:16-17
• Tentang kekerasan hati manusia...16:19-31
• Tentang pengampunan dan iman...17:1-10
• Tentang kedatangan Kerajaan Allah...17:20-37
• Tentang pengampunan dan kehidupan kekal...18:18-30 / 24:45-53
• Tentang kematian Isa yang akan datang...18:31-34
• Tentang melayani Allah...19:11-27
• Tentang bahaya akibat menolak Isa...20:9-19
• Tentang tanggungjawab kepada pihak-pihak berkuasa...20:20-26
• Tentang orang miskin...21:1-4
• Tentang zaman akhir...21:5-36

Bahagian-bahagian yang berfaedah

• Ketika kamu dicubai...4:1-13
• Ketika berasa Allah tidak akan mengampuni kamu...7:36-50
• Ketika menghadapi kesusahan mengikut Isa...9:57-62 / 14:25-34
• Ketika menghadapi tentangan...12:1-12
• Ketika kamu berasa khuatir...12:22-34
• Ketika meragui apakah kamu dikasihi Allah...15:1-32
• Ketika melihat orang lain tidak mengikut Isa...16:19-31
• Ketika berasa sukar untuk mentaati Allah...22:39-46
• Ketika berasa susah untuk mengampuni orang lain...23:32-43

Kisah-kisah Isa Al Masih

• Nubuat malaikat tentang kelahiran Isa...1:26-38
• Kelahiran Isa...2:1-20
• Penggenapan nubuat tentang Isa...4:14-22
• Isa taat sebagai seorang kanak-kanak...2:41-52
• Isa mengusir roh-roh jahat...4:31-37 / 8:26-39 / 9:37-45
• Isa menyembuhkan orang sakit...4:38-44 / 5:12-26
• Isa membangkitkan orang yang mati...7:11-17 / 8:40-56
• Isa memanggil pengikut-pengikut yang pertama ...5:1-11 / 5:27-32
• Isa membantu seorang bangsa asing...7:1-10
• Isa mengampuni seorang berdosa...7:6-50
• Isa meredakan angin ribut...8:22-25
• Isa memberi makan kepada 5000 orang dengan lima buku roti dan dua ekor ikan...9:10-17
• Isa menyatakan Diri-Nya sebagai Al Masih ...9:18-36 / 20:41-47
• Isa mengutus murid-murid-Nya...10:1-24
• Isa menyambut kanak-kanak...18:15-17
• Isa menyembuhkan pengemis buta...18:35-43
• Isa mengampuni pemungut cukai yang tidak jujur...19:1-10
• Isa disambut sebagai Raja...19:28-44
• Isa taat sampai meninggal dunia...22:1-23:56 (Lihat 22:39-46)
• Isa hidup semula 24:1-12
• Isa menampakkan diri kepada banyak orang 24:13-47
• Isa kembali ke syurga 24:50-53